Ένωση Μεσσηνίας: Ο αγροτικός συνεταιρισμός, η ΑΕ, τα έσοδα με τα πολλά μηδενικά και ο ρόλος στελεχών και υπαλλήλων

Μια Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία φέρει την επωνυμία «Αγροτική Ένωση Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Agroten», υλοποιεί την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης για λογαριασμό της Ένωσης Μεσσηνίας, καθώς Αγροτικός Συνεταιρισμός (Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμό Μεσσηνίας – Η Ένωση) εμφανίζεται να υπογράφει σχετικές συμβάσεις με την εν λόγω Ανώνυμη Εταιρεία.

Η Ανώνυμη Εταιρεία

Μεγαλομέτοχος της «Αγροτική Ένωση Ανώνυμη Εταιρεία» είναι η Ένωση Μεσσηνίας, η οποία κατά τον χρόνο σύστασης της ΑΕ απέκτησε τις 297 από τις 300 πρώτες μετοχές της Εταιρείας.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας συναντά κανείς πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται και στην Ένωση Μεσσηνίας (στελέχη και υπαλλήλους της).

Προσφορές στο Katerinas Market – Κυψέλης Deli

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας:

Η ταυτότητα της ανώνυμης εταιρείας σήμερα:

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κ. Γιάννης Πάζιος, ο οποίος είναι υπάλληλος στον αγροτικό συνεταιρισμό (αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή) και Διευθύνων Σύμβουλος στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Μάλιστα, ο κ. Πάζιος στις δημόσιες εμφανίσεις του άλλοτε χρησιμοποιηθεί την πρώτη του ιδιότητα, αυτή του υπαλλήλου του συνεταιρισμού:

Πηγή φωτογραφίας: Τηλεοπτικός Σταθμός «Μεσόγειος»

Και άλλοτε τη δεύτερη ιδιότητα, αυτή του στελέχους της Ανώνυμης Εταιρείας:

Πηγή φωτογραφίας: Τηλεοπτικός Σταθμός «Best»

LG i.s.: Προσιτά και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά πακέτα

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Agroten» συστάθηκε το 2017 και από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι τις δύο πρώτες χρήσεις της (2017 και 2018) είχε μηδενικά έσοδα. Αντιθέτως, το 2019 και το 2020 οι εισροή χρημάτων στην ΑΕ εκτοξεύεται, καθώς τα έσοδα προσεγγίζουν το 1.000.000 ευρώ και προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας που είναι η υλοποίηση του έργου ΟΣΔΕ (ενεργοποίηση δικαιωμάτων).

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το 2017:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το 2018:

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν τη χρήση του 2019:

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν τη χρήση του 2020:

Τα ερωτήματα

Η σύσταση μιας ανώνυμης εταιρείας από έναν αγροτικό συνεταιρισμό γεννά ερωτήματα, σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι γιατί κρίθηκε αναγκαία η σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας από έναν αγροτικό συνεταιρισμό, αν αυτό έχει σχέση με οικονομικά προβλήματα ή δικαστικές διενέξεις και ποιος είναι ο ακριβής ρόλος των φυσικών προσώπων που συνδέουν τις δύο οντότητες.

*Ο αγροτικός συνεταιρισμός, αλλά και η Ανώνυμη Εταιρεία δεν διαθέτουν επίσημα site, παρά μόνο σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ