122 προσλήψεις από τον δήμο Καλαμάτας για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων – Έως τις 18/8 οι αιτήσεις

/

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό είκοσι δύο  (122) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλαμάτας , και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν την ειδικότητα «ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων» για το διδακτικό έτος 2022-2023. Από τις 122 θέσεις οι 102 αφορούν θέσεις μερικής απασχόλησης (3 ώρες) και 20 θέσεις πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες). 

Δήμος Καλαμάτας: Πολιτιστικό καλοκαίρι 2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 75681/03-08-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: protokolo@kalamata.gr .

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα  (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσφορές στο Katerinas Market – Κυψέλης Deli

Ειδικότερα η έναρξη υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/08/2022 έως και 18/08/2022.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ

Ολόκληρο το παράρτημα μπορείτε να το βρείτε εδώ

Την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να την βρείτε εδώ

LG i.s.: Προσιτά ασφαλιστικά πακέτα

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δύο νέοι θάνατοι στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας από κορονοϊό – 8 εισαγωγές το τελευταίο 24ωρο – 32 ασθενείς στην κλινική covid

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Στόλτενμπεργκ: Η Ρωσία δεν πρέπει να νικήσει στην Ουκρανία

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στο Κτηματολόγιο η Πράξη Εφαρμογής της Κηπούπολης- «Ένα ακόμα σημαντικό βήμα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την αξιοποίηση εκατοντάδων ιδιοκτησιών» δηλώνει ο Βασιλόπουλος

Πρωτοκολλήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2023 στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, Υποκατάστημα Καλαμάτας, η αίτηση του Δήμου Καλαμάτας