Πληρώνω όσο Πετάω: Πιλοτική δράση για τη διαχείριση των απορριμμάτων- Σε δύο περιοχές της Καλαμάτας η εφαρμογή του προγράμματος

/

Η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη δράση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ µε τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort», αναμένεται να εγκριθεί από την Ο.Ε. αύριο, Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή “Pay as you throw” ή “Gain as you Sort”.

Προσφορές στο Katerinas Market – Κυψέλης Deli

Ειδικότερα η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω όσο Πετάω, με στόχο την λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την μείωση υπολειμματικών σύμμεικτων σε δημοτικό επίπεδο.

Σχετικά με την υλοποίηση του ως άνω πιλοτικού προγράμματος από το Δήμο Καλαμάτας σχεδιάζεται ο καθορισμός δύο ζωνών εφαρμογής του προγράμματος, που θα αφορούν σε δύο περιοχές του Δήμου.

Συνοπτικά το πιλοτικό πρόγραμμα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ανά ζώνη εφαρμογής:

Ζώνη Α: (πληθυσμός ~ 6.000 κατοίκων) υλοποίηση προγράμματος Π.Ο.Π. σε δύο ρεύματα αποβλήτων, σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα υλικά, διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή μέσω σάκων διαφορετικού χρώματος και συγκεκριμένου όγκου, τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου αναγνώρισης επί των κάδων προσωρινής απόθεσης των σάκων, χορήγηση μοναδιαίων κωδικών στους χρήστες. Η μέτρηση των παραγόμενων αποβλήτων θα γίνεται με την καταγραφή των ποσοτήτων των σάκων ανά ρεύμα αποβλήτων (συνολικός όγκος ανά ρεύμα).

Ζώνη Β: (πληθυσμός ~1.500 κατοίκων) υλοποίηση προγράμματος Π.Ο.Π. σε ζώνη μηδενικής παραγωγής αποβλήτων όπου θα τοποθετηθούν 22 «έξυπνες νησίδες» τριών ρευμάτων, για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμματικών αποβλήτων. Οι έξυπνες νησίδες θα διαθέτουν σύστημα ταυτοποίησης χρηστών, σύστημα ζύγισης και σύστημα ελέγχου πληρότητας των κάδων. Το σύστημα ταυτοποίησης χρηστών της έξυπνης νησίδας θα διαθέτει τη δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης των χρηστών, καταγραφής και αντιστοίχισης ζυγίσεων με τις κάρτες και τους χρήστες, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών κατηγοριών υλικών κατά τη ζύγιση. Προβλέπεται η διανομή καρτών δημότη για την αναγνώριση και ταυτοποίηση των χρηστών, επαναχρησιμοποιούμενων σάκων για την απόρριψη των ανακυκλώσιμων υλικών, βιοδιασπώμενων σάκων και μικρών οικιακών κάδων για την συλλογή και απόρριψη των βιοαποβλήτων.

LG i.s.: Προσιτά ασφαλιστικά πακέτα

Το σύνολο των δεδομένων του προγράμματος (Ζώνη Α & Ζώνη Β) θα συγκεντρώνονται σε ειδική πλατφόρμα που θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει σε ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών το σύνολο των δεδομένων από τις γωνιές ανακύκλωσης, τους δημότες, όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και στην συνέχεια να επεξεργάζεται, να διαμορφώνει διαδικασίες και να παρουσιάζει με κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα. Επιπλέον η πλατφόρμα, θα παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής του χρήστη – πολίτη στο σύστημα, καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων από τα επιμέρους ζυγιστικά συστήματα των κάδων με σκοπό την παρακολούθηση του προγράμματος και την εξαγωγή κατάλληλων αναφορών.

Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας θα διαμορφωθεί έπειτα από τη διενέργεια της απαιτούμενης από την πρόσκληση έρευνας αγοράς μέσω της ειδικής επιτροπής, οπότε θα ολοκληρωθεί η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών και θα προκύψει ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης. Σύμφωνα με την πρόσκληση ο μέγιστος προϋπολογισμός πράξης μπορεί να είναι έως 178€/κάτοικο και έως 1.246.000,00€.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ιταλία: 3,5 εκατ. εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δήμος Καλαμάτας: Δωρεάν rapid test για εκπαιδευτικούς και μαθητές πριν το πρώτο κουδούνι των σχολείων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανασχηματισμός με εκπλήξεις στο δήμο Πύλου – Νέστορος: Αντιδήμαρχος με σημαντικές αρμοδιότητες ο Ηλίας Κανάκης – Η απόφαση του του Π. Kαρβέλα και οι πρώτες δηλώσεις

Μια μεγάλη έκπληξη εμπεριείχαν οι αποφάσεις του δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, σχετικά με τον