Κριτική Τζαμουράνη με φόντο την αξιοποίηση του κληροδοτήματος «Παναγιώταρου» – Ερωτήματα για τις επιλογές και τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής

/

Μια σειρά από ερωτήματα, που σχετίζονται με την αξιοποίηση ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου του δήμου Καλαμάτας, θέτει ο επικεφαλής της παράταξης «Πρότυπος Δήμος», Βασίλης Τζαμουράνης.

Πρόκειται για το κληροδότημα «Παναγιώταρου» στη Μικρή Μαντίνεια, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο επί δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα προνομιακό ακίνητο, που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια σημαντική τουριστική υποδομή με πολλαπλά οφέλη για την Καλαμάτα.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα, καθώς την περασμένη Παρασκευή συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Καλαμάτας, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη «διαδικασία ανάθεσης αξιοποίησης των ακινήτων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης
– Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
».

Προσφορές στο Katerinas Market – Κυψέλης Deli

Με τις επιλογές και τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής διαφωνεί ο επικεφαλής της παράταξης «Πρότυπος Δήμος». Ο κ. Τζαμουράνης, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, θέτει ερωτήματα και κατηγορεί ευθέως τη δημοτική αρχή για επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια εσόδων.

«Όχι “Μπιρ παρά” το κληροδότημα Παναγιώταρου στην Μικρή Μαντίνεια» τιτλοφορεί την ανακοίνωσή του ο κ. Τζαμουράνης και σημειώνει σε αυτή:

LG i.s.: Προσιτά ασφαλιστικά πακέτα

Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας ακολουθώντας μια από την αρχή λαθεμένη διαδικασία συνεχίζει και προωθεί την  υπόθεση αξιοποίησης του κληροδοτήματος «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου» στην Μικρή Μαντίνεια με τρόπο που αν τελικά ολοκληρωθεί, το μόνο που σίγουρα θα πετύχει είναι  να «ξεφορτωθεί» όσο – όσο το μεγαλύτερο και πιο αξιόλογο κληροδότημα που έχει!

Το κληροδότημα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ»  αποτελείται από μία σειρά  11 ακινήτων και συγκεκριμένα :

1. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφάνειας 428,24 τ.μ. (ενοικιαζόμενα δωμάτια)

2. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφάνειας 192,58 τ.μ.

 3. Διώροφο εργοστάσιο (παλιό ελαιοτριβείο) συνολικής επιφάνειας 586,10 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 21,17 τ.μ.

 4. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφάνειας 340,23 τ.μ. (ισόγειο κατάστημα 169,41 τ.μ. και όροφος 170,82 τ.μ.)

 5. Υπόστεγο γκαράζ συνολικής επιφάνειας 61,48 τ.μ.

6. Ισόγειος αποθήκη επιφανείας 13,95 τ.μ.

7. Ισόγειο κατάστημα επιφανείας 68,68 τ.μ.

8. Ισόγειος αποθήκη επιφανείας 20,16 τ.μ.

 9. Ισόγειος αποθήκη επιφανείας 76,03 τ.μ.

 10. Γεωτεμάχιο εκτάσεως 202,38 τ.μ. εκτός οικισμού.

 11. Γεωτεμάχιο εκτάσεως 891,62 τ.μ. εκτός οικισμού.

Τα ακίνητα 1 έως 9 βρίσκονται εντός γεωτεμαχίου εκτάσεως 18.394,84 τ.μ., εντός οικισμού και χρήζουν επισκευών.

Η Δημοτική αρχή από το 2019 ξεκίνησε την διαδικασία για την αναζήτηση επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει με μακροχρόνια μίσθωση την αξιοποίηση του κληροδοτήματος (δηλαδή όλων των ακινήτων που προαναφέρθηκαν), θα αναβαθμίσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις τους και θα αναπτύξει και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα αναστείλουν την απαξίωση και εγκατάλειψη μέχρι σήμερα του κληροδοτήματος και παράλληλα θα εξασφαλίσουν οφέλη για την Τοπική κοινότητα Μικρής Μαντίνειας  και τον Δήμο Καλαμάτας γενικότερα.

Όταν  ήρθε το ζήτημα για πρώτη φορά στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου (που αποτελεί την επιτροπή Διαχείρισης του κληροδοτήματος) σύσσωμη η αντιπολίτευση προτείναμε στην πλειοψηφία την  διακοπή της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει και την ακύρωσή της, διότι η διακήρυξη  του διαγωνισμού είχε αρκετές ασάφειες και πλημμέλειες κυρίως αναφορικά με το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, το μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαν ορίσει για την μίσθωση(50 χρόνια), την έλλειψη εγγυήσεων από μέρους του υποψήφιου επενδυτή για την χρηματοδοτική του επάρκεια και άλλα που καθιστούσαν την συνέχιση της διαδικασίας αβέβαιη και  επισφαλή για τα συμφέροντα του κληροδοτήματος.

Μάλιστα είχαμε προτείνει να επιστραφεί η μοναδική προσφορά που είχε κατατεθεί, χωρίς να ανοιχθεί ο φάκελος της (ώστε να μην δημοσιοποιηθεί ούτε το επιχειρηματικό σχέδιο του υποψήφιου επενδυτή ούτε η οικονομική του προσφορά) και να επαναληφθεί ο διαγωνισμός με μία πιο σωστή και πλήρη διακήρυξη .

Η Δημοτική αρχή περιφρόνησε την πρότασή μας και όρισε επιστημονική επιτροπή από επιστήμονες υπαλλήλους του Δήμου προκειμένου να αποφανθεί για τα θέματα που είχαν ανακύψει. Η επιτροπή αυτή μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, εξετάζοντας τα στοιχεία, επιβεβαίωσε τις πλημμέλειες και τις παραλείψεις που είχαμε εντοπίσει αλλά αυτό δεν εμπόδισε την δημοτική αρχή να προχωρήσει την διαδικασία παρά τις αβεβαιότητες, επικαλούμενη σε κάθε περίπτωση την συνεννόησή της και την καθοδήγηση της από τη Διεύθυνση κληροδοτημάτων και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Δυτ. Ελλάδας,Πελ/σου και Ιονίων νήσων.

Στην συνέχεια ανέθεσε σε εξωτερικό εκτιμητή τον υπολογισμό του εύλογου τιμήματος της μακροχρόνιας μίσθωσης του κληροδοτήματος. Από αυτή την τεκμηριωμένη μελέτη των συγκριτικών στοιχείων της περιοχής, τις δυνατότητες που προσφέρει το συνολικό ακίνητο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προέκυψε ως εύλογο τίμημα της μίσθωσης το ποσόν των 180.000 ευρώ ετησίως.

Πρίν από 7 μήνες (Φεβρουάριος 2022  απόφαση 82/2022 της Οικ. Επιτροπής) η πλειοψηφία προχώρησε σε  διαπραγμάτευση με τον μοναδικό που είχε καταθέσει προσφορά. Στην παραπάνω απόφαση οι δύο πλευρές ενώ συμφώνησαν στα υπόλοιπα  σημεία διεφώνησαν σε τρία βασικά σημεία:

 α) ως προς το χρονικό διάστημα της μακροχρόνιας μίσθωσης ( ο  υποψήφιος επενδυτής  επέμενε  στην αρχική πρόβλεψη  των 50 ετών αντί των 35 ετών που του προτάθηκε)

β) στο ποσόν της μίσθωσης των 70.000ευρώ που προσφέρει ο υποψήφιος επενδυτής ενώ το εύλογο που εκτίμησε ο ανεξάρτητος εκτιμητής είναι 180.000 ευρώ

γ) διεφώνησαν  ακόμη και ως προς τις ρήτρες και εγγυήσεις που πρέπει να διασφαλίσει το κληροδότημα και ο Δήμος, τις οποίες δεν αποδέχθηκε ο υποψήφιος επενδυτής.

Και ενώ όλοι πιστεύαμε ότι οι διαφωνίες που είχαν εκφρασθεί στα καίρια ζητήματα της μίσθωσης  θα αποτελούσαν τις «κόκκινες γραμμές» για την Δημοτική αρχή, όπως αρέσκεται σε κάθε ευκαιρία να λέει ο Δήμαρχος, στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής με έκπληξη είδαμε να φέρνουν σαν θέμα την έγκριση διακήρυξης της β’ φάσης του διαγωνισμού (δηλαδή συνέχιση της ατελέσφορης μέχρι τώρα διαδικασίας) και μάλιστα με τους όρους της διαφωνίας να απουσιάζουν.

Δηλαδή τα χρόνια της μίσθωσης παραμένουν 50 έτη (μισός αιώνας!), το ετήσιο μίσθωμα κατέβηκε ανεξήγητα στα 70.000 ευρώ (όσα είχε προτείνει με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος) και όχι 180.000 ευρώ που προτείνει ο ανεξάρτητος εκτιμητής, ενώ οι εξασφαλίσεις που απαιτούσε ο Δήμος δεν είναι απαιτητές και κάτι ακόμη πιο σοβαρό!

Δεν υπάρχουν προβλέψεις στην διακήρυξη  για την περίπτωση πού ο επενδυτής  ενταχθεί  σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιδότηση που μπορεί να φθάσει και το 50% της επένδυσης ( ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος) για αναπροσαρμογή του τιμήματος, ώστε να ωφελείται και το κληροδότημα και ο Δήμος κατ’ επέκταση από μία τέτοια ευνοϊκή εξέλιξη.

Εννοείται φυσικά ότι καταψηφίσαμε (ο κ. Κοσμόπουλος και εγώ) την σχετική απόφαση όμως τα ερωτήματα  δυστυχώς έμειναν αναπάντητα.

Α) τι άλλαξε από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα  που υποχρέωσε τον Δήμο να αλλάξει στάση;

Β) Γιατί υποχώρησε ό Δήμος από τις θέσεις που είχε διατυπώσει πριν λίγους μήνες εκφράζοντας τις διαφωνίες του στις προτάσεις του ενδιαφερόμενου προσαρμόζοντας τώρα  την διακήρυξη του διαγωνισμού της β’ φάσης στα μέτρα του;

Γ) Γιατί δεν  κινητοποιήθηκε έγκαιρα  ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι  ώστε να πείσουν  τις υπερκείμενες αρχές για το δίκαιο των προτάσεων του Δήμου και να αποτρέψουν  τα απαράδεκτα  απαντητικά τους έγγραφα  που μόνο τιμή δεν περιποιούν  στον Δήμο;

Άραγε μετά από αυτά,  αν οι αείμνηστοι Βασίλειος και Ευδοκία Παναγιώταρου  μας  έβλεπαν από κάπου, θα ήταν ικανοποιημένοι με όλα αυτά και θα ήταν  περήφανοι με την απόφασή τους να δωρίσουν στον Δήμο την περιουσία τους (δηλαδή τους αγώνες και τους κόπους μιας ζωής) , η οποία ούτε τον αρχικό σκοπό της δωρεάς δεν επιτελεί, παραμένει αναξιοποίητη και απαξιώνεται τόσα χρόνια, ενώ τώρα κινδυνεύει να δοθεί σε ιδιώτη για 50 χρόνια «μπιρ παρά» όπως λέει ο λαός μας;

Τέτοιες πρακτικές και διαδικασίες που αφορούν στα περισσότερα κληροδοτήματα, έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή απαξίωσή τους και τελικά την μη επιτέλεση του σκοπού της δωρεάς τους, ενώ αποτελούν σίγουρα ισχυρό αντικίνητρο σε κάποιους να αποφασίσουν στο εξής να δωρίσουν περιουσιακά τους στοιχεία στο Δήμο.

Πρέπει όμως και  η Πολιτεία να αναπροσαρμόσει το νομικό πλαίσιο διαχείρισης των κληροδοτημάτων, να δείξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα αιρετά όργανα των Δήμων που αποτελούν τις επιτροπές διαχείρισής των, με τις απαραίτητες ασφαλώς δικλείδες ασφαλείας, ώστε με νόμιμο,  ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο και με λογοδοσία φυσικά,  να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη αξιοποίησή τους.

Έτσι  δεν θα  κρύβονται πίσω από άλλους η ανικανότητα, η αβελτυρία και η ανεπάρκεια ορισμένων !

* μπιρ παρά:  σε εξευτελιστική τιμή, σχεδόν δωρεάν

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μητροπολίτης Μεσσηνίας σε ΣΚΑΪ: Φονικές πράξεις οι αμβλώσεις για την Εκκλησία – Tο κυοφορούμενο έμβρυο είναι ζωή δεν είναι πράγμα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οικονόμου: Στους ρητορικούς παροξυσμούς της Άγκυρας απαντάμε όπως πρέπει και όπου πρέπει, με τον κατάλληλο τρόπο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανασχηματισμός με εκπλήξεις στο δήμο Πύλου – Νέστορος: Αντιδήμαρχος με σημαντικές αρμοδιότητες ο Ηλίας Κανάκης – Η απόφαση του του Π. Kαρβέλα και οι πρώτες δηλώσεις

Μια μεγάλη έκπληξη εμπεριείχαν οι αποφάσεις του δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, σχετικά με τον