Έργο 18.900.000 ευρώ διεκδικεί ο δήμος Καλαμάτας: Το σχέδιο για την τοποθέτηση 47.000 ψηφιακών υδρομέτρων και το νέο δίκτυο ύδρευσης μήκους 26 χιλιομέτρων

/

Πρόταση για χρηματόδοτηση από το Ταμείο Ανάκαμψης έργου προϋπολογισμού 18.900.000 ευρώ, που αφορά την αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτας και την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων ψηφιακών υδρομετρητών, υπέβαλε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ψηφιακοί υδρομετρητές

Το προτεινόμενο έργο, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων με στόχο τον πληρέστερο έλεγχο της ποσότητας του ύδατος που καταναλώνεται. Επιπλέον και συμπληρωματικά, με την εξυγίανση των φρεατίων των υδρομέτρων, θα αντιμετωπιστούν ζητήματα μικροδιαρροών και μικροεμφράξεων που παρουσιάζονται στα υφιστάμενα υδρόμετρα Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η  εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση στην Δ.Ε. Καλαμάτας.

Προσφορές στο Katerinas Market – Κυψέλης Deli

Συγκεκριμένα η προτεινόμενη πράξη προβλέπει την:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σαράντα Εφτά Χιλιάδων Πεντακοσίων (47.500) Ψηφιακών Υδρομετρητών (ΨΥ) διατομών DN15 και DN20 με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου ύδρευσης,
  • Εξυγίανση Φρεατίων Τοποθέτησης Ψηφιακών Υδρομετρητών (ΨΥ)
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σταθερού δικτύου επικοινωνίας (ΣΔΕ) αποτελούμενο από ασύρματους αναμεταδότες και συγκεντρωτές δεδομένων οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε κατάλληλες θέσης για την αναμετάδοση και συγκέντρωση δεδομένων από τους ψηφιακούς υδρομετρητές,
  • Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) με σκοπό τη λήψη δεδομένων από τους ψηφιακούς υδρομετρητές, τον εντοπισμό των διαρροών και τον έλεγχο ποιότητας του παρεχόμενου νερού,
  • Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετων λογισμικών και εφαρμογών που αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με σκοπό την ενσωμάτωση των δεδομένων των ψηφιακών υδρομετρητών και των καταγραφικών θορύβου στην υφιστάμενη βάση,
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής και εγγυημένης λειτουργίας

Η ευρύτερη πλατφόρμα επικοινωνίας αποτελείται από αναμεταδότες και συγκεντρωτές που είναι απαραίτητοι για την μετάδοση των δεδομένων καταμέτρησης από τους χώρους εγκατάστασης των υδρομετρητών προς την ψηφιακή πλατφόρμα. Λόγω του απαιτούμενου πλήθους και της πυκνότητας, οι αναμεταδότες θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, αυτόνομοι ενέργειας, τροφοδοτούμενοι από μπαταρία και η εγκατάστασή τους θα γίνεται με εύκολο τρόπο. Οι συγκεντρωτές δεδομένων θα τροφοδοτούνται από ρεύμα και η επικοινωνία με την ψηφιακή πλατφόρμα θα γίνεται μέσω πολλαπλών επιλογών επικοινωνίας. Η συχνότητα λειτουργίας του επικοινωνιακού δικτύου θα είναι ελεύθερη, δεν θα απαιτεί άδεια και θα είναι ευρέως διαδιδομένη με δυνατότητα διασύνδεσης διάφορων άλλων τύπων των αισθητηρίων, μετρητών ή συσκευών.

LG i.s.: Προσιτά ασφαλιστικά πακέτα

Τέλος, το υποέργο της αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης αφορά την αντικατάσταση παλαιών αγωγών από PVC που παρουσιάζουν συχνές βλάβες στην Δ.Κ. Καλαμάτας και τμήματος των πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών σωλήνων στο κέντρο της Πόλης.

Επίσης  συμπεριλαμβάνονται και οι μεταφορές των  παροχών ύδρευσης από τα παλαιά στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδεσμολογίες για τη σωστή λειτουργία των νέων δικτύων. Οι προτεινόμενοι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου 10 atm. Το συνολικό μήκος του προς αντικατάσταση δικτύου ανέρχεται σε 26.150,00 μ.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ανασχηματισμός με εκπλήξεις στο δήμο Πύλου – Νέστορος: Αντιδήμαρχος με σημαντικές αρμοδιότητες ο Ηλίας Κανάκης – Η απόφαση του του Π. Kαρβέλα και οι πρώτες δηλώσεις

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ο Λευκός Οίκος «παίρνει σοβαρά» την απειλή Πούτιν περί προσφυγής στο πυρηνικό όπλο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ