Βασιλόπουλος για τις νέες αντικειμενικές αξίες στη Μ. Μαντίνεια: Είναι αδιαμφισβήτητο το ενδιαφέρον μας και η στήριξή μας – Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται το θέμα

/

Ανακοίνωση, σχετικά με το ζήτημα των νέων αντικειμενικών αξιών στη Μ. Μαντίνεια, εξέδωσε ο δήμος Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Την 21η Νοεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».

Σύμφωνα με αυτό, στο άρθρο 34 περιλαμβάνεται τροποποίηση της παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους από 1η.12.2022 έως και 31η.12.2022 να υποβάλουν τη γνώμη τους για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας. Πρόκειται για μια έκτακτη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών να άρει τις αστοχίες που έγιναν στον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών, καθώς όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, “με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής από την 1η.12.2022 έως και την 31η.12.2022 της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων.

Είναι γεγονός ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2375), διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές δημιούργησε σε κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία, τα οποία ίσως δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα, ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων”.

Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Καλαμάτας ήταν στο πλευρό των δημοτών του στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας, εκδίδοντας ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας να επανεξετάσει τις αντικειμενικές αξίες στη Δημοτική Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες των ακινήτων και τις σημερινές τιμές των αγοραπωλησιών.

Από την πρώτη στιγμή υιοθετήθηκαν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής στις υπέρμετρα αυξημένες αντικειμενικές αξίες, και υπήρξε επικοινωνία με το Υπουργείο, ώστε να λυθεί η στρέβλωση που δημιουργήθηκε.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν ενημερώθηκε επισήμως για τη δυνατότητα να υποβάλει τη γνώμη του το Δημοτικό Συμβούλιο επί των αντικειμενικών αξιών της περιοχής του. Παρόλα ταύτα, αμέσως ενεργοποιήθηκε και ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κοινότητας Μικρής Μαντίνειας ώστε να αρθεί η αστοχία με τις αυξημένες αντικειμενικές στην περιοχή. Είναι αδιαμφισβήτητο το ενδιαφέρον μας και η στήριξή μας από την αρχή στην υπόθεση αυτή. 

Η νέα νομοθετική ρύθμιση που έρχεται για δεκάδες δήμους της χώρας, οι οποίοι δεν υπέβαλαν τη γνώμη τους, αποκαθιστά μια παράβλεψη και αποτυπώνει αφενός την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών στα αιτήματα διαμαρτυρίας των Δήμων, αφετέρου την πρόθεσή του να άρει την αδικία αυτή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.

Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας έχει προγραμματίσει να φέρει το θέμα στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε άμεσα να δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες μέσα στο χρονικό περιθώριο που δίνει η νέα ρύθμιση, προκειμένου να διατυπώσει το Δ.Σ. τη γνώμη του επί των αντικειμενικών αξιών της περιοχής.

Προσφορές στο Katerinas Market – Κυψέλης Deli

Η ανακοίνωση Κοσμόπουλου

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί ανακοίνωση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, Βασίλη Κοσμόπουλου.

Ο κ. Κοσμόπουλος σημειώνει στην ανακοίνωσή του:

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη μας επεφύλαξε ο ερχομός του Δεκέμβρη και του χειμώνα. Ενώ η περιοχή της Μικράς Μαντίνειας είναι σε αναβρασμό για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών, από την απάντηση του υπουργείου σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου, είναι εμφανές ότι ο Δήμος Καλαμάτας «αγρόν ηγόραζε» κατά την διαδικασία του καθορισμού των τιμών.

Όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο η ευθύνη που αποδίδεται στον Δήμο Καλαμάτας είναι καταλυτική για το αποτέλεσμα. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι :

«Επιπλέον, προβλέπεται από τις διατάξεις ότι για τον καθορισμό των τιμών λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. Βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 261 του ν. 3852/2010, απεστάλη το υπ’ αρ. πρωτ. 29065 ΕΞ 2020/10.03.2020 έγγραφο του ΑΤΕΠΑΑ προς τους δήμους, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Καλαμάτας, με θέμα «Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων». Σημειώνεται ότι η γνώμη του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του εν λόγω Δήμου δεν κατατέθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τα προβλεπόμενα στο ως άνω έγγραφο του ΑΤΕΠΑΑ».

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση του θέματος και προέβη σε ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας, μετά τον καθορισμό των Αντικειμενικών Αξιών και  αφού προηγήθηκε επιστολή διαμαρτυρίας για το θέμα αυτό των κατοίκων της Μικράς Μαντίνειας.

Τα ερωτήματα προς την δημοτική αρχή είναι αμείλικτα : 1) σε ποιες ενέργειες προέβη μετά την λήψη του ανωτέρω εγγράφου (29065/10.03.2020); 2) γιατί δεν συνεκάλεσε το Δ.Σ. για να εκφράσει γνώμη, ώστε να έχει την σημασία της για το τελικό αποτέλεσμα του καθορισμού των τιμών;

Καλείται άμεσα να αναζητήσει τους υπευθύνους αυτής της κραυγαλέας και αχαρακτήριστης αβλεψίας (η ηπιότερη έκφραση), να συγκαλέσει άμεσα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς η υπέρμετρη αύξηση των Αντικειμενικών Αξιών, αφορά και άλλες περιοχές του Δήμου μας  και με την συμπαράσταση όλων των παρατάξεων, να αγωνισθεί για την άρση των αδικιών που έχουν εντοπισθεί.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Να προχωρήσουμε άμεσα στην υπογραφή της συμφωνημένης σύμβασης για το ΟΑΚΑ»

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση με τις πολιτικές επιλογές υπέρ μεγάλων οικονομικών συμφερόντων αφήνει την κοινωνική πλειοψηφία απροστάτευτη στο έλεος της κρίσης»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το ΣτΕ απέρριψε 4 αιτήσεις κατά της ΣΔΙΤ απορριμμάτων της Μεσσηνίας – «Διαχρονική προσήλωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις αρχές της νομιμότητας» δηλώνει ο Νίκας

Απορριπτικές ήταν οι αποφάσεις του ΣτΕ, σχετικά με 4 αιτήσεις κατά των περιβαλλοντικών όρων της Σύμπραξης