Δήμος Καλαμάτας: Προκηρύχθηκε το έργο της ανάπλασης οδών στο κέντρο της πόλης – 6.877.000 ευρώ ο προϋπολογισμός – Που θα γίνουν οι παρεμβάσεις

/

Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου που αφορά την ανάπλαση οδών στο κέντρο της Καλαμάτας, προκήρυξε ο Δήμος.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας σημειώνεται:

«Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας» με προϋπολογισμό 5.546.032,26 € + 1.331.047,74 € (ΦΠΑ24%) = 6.877.080,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ο Α/Α συστήματος είναι 199982. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19/07/2023 ημέρα Τετάρτη».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προβλέπει παρεμβάσεις στα πιο κάτω τμήματα οδών της Καλαμάτας:

▪ Οδός Φραντζή
▪ Οδός Αριστοδήμου στο τμήμα μεταξύ των οδών Π. Καίσαρη έως Βασ. Κωνσταντίνου.
▪ Οδός Πολυχάρους στο τμήμα μεταξύ των οδών Αναγνωσταρά και Αριστόδημου
▪ Οδός Κ. Γεωργούλη στο τμήμα μεταξύ των οδών Αριστομένους και Αριστόδημου
▪ Οδός Βασιλίσσης Όλγας στο τμήμα μεταξύ των οδών Αριστομένους και Αριστόδημου
▪ Οδός Βασιλίσσης Σοφίας στο τμήμα μεταξύ των οδών Αριστομένους και Αριστόδημου
▪ Οδός Βαλαωρίτου στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Σκιά και Αριστομένους
▪ Οδός Ανδρέα Σκιά
▪ Οδός Ψαρών στο τμήμα μεταξύ των οδών Ξενοφώντος και Μακεδονίας
▪ Οδός Δ. Παπαδοπούλου
▪ Οδός Λυκούργου Σκιά στο τμήμα από την οδό Αριστοδήμου έως την οδό Κανάρη
▪ Οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού
▪ Οδοί Γιατράκου
▪ Οδός Χρυσάνθου Παγώνη
▪ Οδός Μητροπέτροβα
▪ Οδός Αντωνοπούλου
▪ Οδός Κεφάλα στο τμήμα που περικλείεται ανάμεσα στις οδούς Σιδηροδρομικού Σταθμού και Νέδοντος,
▪ Οδός Νέδοντος στο τμήμα που περικλείεται ανάμεσα στις οδούς Κεφάλα και Κροντήρη (στο ύψος του ομώνυμου κόμβου)

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Παράταση της Ανθοκομικής του δήμου Καλαμάτας – Την ερχόμενη Κυριακή ο «λουλουδένιος περίπατος»

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Προσήχθησαν 5 αστυνομικοί στον Έβρο για εμπλοκή σε παράνομη μετανάστευση

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ