άδεια κυνηγιού

Χωρίς κόστος η έκδοση άδειας κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2021-2022

/

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ποσών υπέρ του δημοσίου για άδεια θήρας για το νέο κυνηγετικό έτος (2021-2022) όσοι είχαν εκδώσει για

Περισσότερα