ένταλμα πληρωμής

Δήμος Καλαμάτας: 2.500 ευρώ σε πρώην αντιδήμαρχο για «νομική εκπροσώπηση» αιρετών – Οι υποθέσεις και τα εντάλματα πληρωμής

/

Πέντε χρηματικά εντάλματα πληρωμής ανέβηκαν στο Διαύγεια του δήμου Καλαμάτας, που αφορούν την πληρωμή δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση αιρετών. Και τα

Περισσότερα