Έξυπνη και Κλιματικά Ουδέτερη Καλαμάτα

Σε εξέλιξη η ηλεκτρονική διαβούλευση: Όλοι μαζί για μια έξυπνη και κλιματικά ουδέτερη Καλαμάτα

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς της Πόλης, να συμμετάσχουν στη συνδιαμόρφωση της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί την

Περισσότερα