αιμοδοσία

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Δραματική έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο τμήμα Αιμοδοσίας και στα εργαστήρια

/

Να επιστρέψει στο τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Καλαμάτας το Κέντρο Αιμοληψιών ζήτησε με έγγραφό της η διευθύντρια του Αιματολιγικού – Αιμοδοσίας,

Περισσότερα