αναδιάταξη

Δήμος Καλαμάτας: Προσωρινός ανάδοχος για την αναδιάταξη της πλατείας 23ης Μαρτίου – Οι αλλαγές που θα φέρει η αναδιοργάνωση

/

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το 1ο πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου της αναδιάταξης της πλατείας της 23ης

Περισσότερα