Ανδρέας Τσουκαλάς

Αντιπεριφερειάρχης πρωταθλητής στην κυβίστηση

/

Στις 29 Ιανουαρίου του 2021 η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέγραψε την έναρξη ισχύος της σύμβασης που αφορά την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων της

Περισσότερα