Αυτοδιοίκηση Δήμος Μεσσήνης Σαμπαζιώτης

Κινητικότητα Σαμπαζιώτη στο δήμο Μεσσήνης

/

Συναντήσεις και επαφές με τα στελέχη της παράταξής του, παραγωγικούς φορείς της Μεσσήνης, αλλά και απλούς πολίτες πραγματοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα

Περισσότερα