βραχυχρόνια μίσθωση

Προτάση του ΣΕΤΕ για να μπουν όρια στα Airbnb: Οι δήμοι να ορίζουν τον μέγιστο αριθμό ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης – Επιβολή δημοτικού φόρου που θα αξιοποιείται από τους ΟΤΑ

/

Με επιστολή του στα συναρμόδια υπουργεία, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) προτείνει τη θεσμοθέτηση ασφαλιστικών δικλίδων στη λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων,

Περισσότερα