Γιάννης Ζαφειρόπουλος

Νέος, άμισθος Αντιδήμαρχος Καλαμάτας ο Γιάννης Ζαφειρόπουλος

/

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με την υπ’ αριθ. 65/2021 Απόφασή του, όρισε σε θέση άμισθου Αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας, κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού

Περισσότερα