Δήμος Πύργου

Καλαμάτα και Πύργος ενώνουν δυνάμεις για την κατασκευή του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα

//

Καλαμάτα, Πύργος και λοιποί δήμοι πρέπει να συνεργαστούν και να ενώσουν δυνάμεις, ώστε να προωθηθεί η υλοποίηση του οδικού άξονα Πύργος –

Περισσότερα