διαβούλευση

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τους εθελοντές ο λόγος για το μέλλον της Καλαμάτας

/

Σειρά επαφών στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης και της προετοιμασίας σύνταξης της πρότασης για τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην ευρωπαϊκή αποστολή

Περισσότερα

Σε εξέλιξη η ηλεκτρονική διαβούλευση: Όλοι μαζί για μια έξυπνη και κλιματικά ουδέτερη Καλαμάτα

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς της Πόλης, να συμμετάσχουν στη συνδιαμόρφωση της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί την

Περισσότερα