Δυτικό Εμπορικό Κέντρο

Αναστολή λειτουργίας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου Καλαμάτας

/

Με απόφαση του Προέδρου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. Αναστάσιου Σκοπετέα, για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας κατόπιν της ραγδαίας εξάπλωσης του COVID-19, αποφασίστηκε

Περισσότερα