Εθνικό Αστεροσκοπείο

Μετρήσεις – σοκ του Αστεροσκοπείου στη Μεσσηνία: Σε υψηλά επίπεδα τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια

/

«Iδιαίτερα υψηλό» χαρακτηρίζει το επίπεδο των επιβλαβών αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 (λεπτά εισπνεόμενα σωματίδια, με διάμετρο περί τα 2,5 μικρόμετρα και μικρότερα) στη

Περισσότερα