Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων

Ανίχνευση του κορονοϊού: Στο Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων η Πελοπόννησος

/

Δημιουργείται Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα πόλεων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας,

Περισσότερα