ειδικός συνεργάτης

Δήμος Καλαμάτας: Εν αναμονή της επιλογής νέου ειδικού συνεργάτη

/

Με ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση του προσώπου που θα αναλάβει καθήκοντα ειδικού συνεργάτη (ειδικότητας δικηγόρου) του δημάρχου Καλαμάτας. Πρόκειται για μια θέση

Περισσότερα