ηλικιωμένοι

3.200.000 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

/

Από την Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Πελοποννήσου «πέρασε» η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση υποέργου «Παροχή υπηρεσιών

Περισσότερα