Ινώ Καρέλια

Ινώ Καρέλια: Οι δωρεές, χορηγίες και φιλανθρωπίες πρέπει να είναι γνήσιες και να μην γίνονται όταν πρέπει να δεσμεύονται πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις

/
Περισσότερα