Κέντρο Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Συνεργασία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και δήμου Καλαμάτας για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

/

Η δημιουργία Κέντρου Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, στην πόλη της Καλαμάτας, με συντονιστή το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και

Περισσότερα