καρδιαγγειακά προβλήματα

Δράση του δήμου Καλαμάτας για τα καρδιαγγειακά προβλήματα: Πρόγραμμα με 1.000 ωφελούμενους – Το έργο και η διαδικασία

/

Πρόταση για τη χρηματοδότηση της Πράξης «Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα καρδιαγγειακά προβλήματα», υπέβαλε ο δήμος Καλαμάτας. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε

Περισσότερα