Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες πόλεις

Αντίστροφη μέτρηση για την υποψηφιότητα της Καλαμάτας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες πόλεις

/

Την φιλοσοφία στην οποία εδράζεται η πρόταση της Καλαμάτας για την ένταξή της στο Δίκτυο των 100  Έξυπνων και Κλιματικά Ουδέτερων πόλεων

Περισσότερα

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τους εθελοντές ο λόγος για το μέλλον της Καλαμάτας

/

Σειρά επαφών στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης και της προετοιμασίας σύνταξης της πρότασης για τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην ευρωπαϊκή αποστολή

Περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου Καλαμάτας με φορείς της Αυτοδιοίκησης

/

Ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο της εκπόνηση της Στρατηγικής για την επίσπευση της κλιματικής ουδετερότητας, της υποστήριξης της πρότασης του Δήμου προς

Περισσότερα