κτίριο ηλεκτρικής εταιρείας

831.000 ευρώ για την αξιοποίηση κτιρίου του δήμου Καλαμάτας

/

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση η αξιοποίηση του διόροφου κτιρίου της Ηλεκτρικής Εταιρείας,

Περισσότερα