Λαρσινός ΑΕ

Ο όμιλος «Ηρακλής» επεκτείνει το εμπορικό του δίκτυο στην Πελοπόννησο: Συμφωνία εξαγοράς της Λαρσινός

/

Ο Όμιλος Ηρακλής, μέλος της Holcim, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής του, ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της

Περισσότερα