Μοριάς Α.Ε.

Με το …καλημέρα έβαλε στο τραπέζι 165.000 ευρώ: Πακτωλός χρημάτων από τον Νίκα στη «Μοριάς» Α.Ε. για προβολή

//

Πακτωλός χρημάτων στην «Μοριάς» Α.Ε. μόλις 11 μέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας της. Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια για καμπάνια προβολής

Περισσότερα