Νομικά Πρόσωπα

Τους προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου Καλαμάτας ανακοίνωσε ο Θανάσης Βασιλόπουλος

/

Τους δημοτικούς συμβούλους που θα προτείνει για τη θέση των προέδρων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος σήμερα

Περισσότερα