Νοσοκομεία

Καταγραφή αναγκών σε εξοπλισμό των νοσοκομείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

/

Οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό καταγράφηκαν σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, με τη

Περισσότερα