οδική ασφάλεια

55.000.000 ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας από το Ταμείο Ανάκαμψης στην περιφέρεια Πελοποννήσου

/

Περί τα 55.000.000 ευρώ θα λάβει η περιφέρεια Πελοποννήσου από το Ταμείο Ανάκαμψης για παρεμβάσεις αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο των

Περισσότερα