οδός Αύρας

Μονοδρόμηση των οδών Αύρας και Μεσογείων αποφάσισε ο δήμος Καλαμάτας

/

Σε εφαρμογή απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι εντός της ερχομένης εβδομάδας θα τεθούν σε ισχύ οι ακόλουθες

Περισσότερα