Ορκωτοί λογιστές

«Τρύπα» 12.500.000 ευρώ από χρέη προς το δήμο Καλαμάτας: Τα ευρήματα του ελέγχου των ορκωτών λογιστών – Αναλυτικά η λίστα των οφειλών

//

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης του 2020, τα οποία αφορούν τα χρέη προς το δήμο Καλαμάτας. Σύμφωνα με

Περισσότερα