ΟΧΕ Μάνης

Επιδότηση 70% σε επιχειρήσεις της Μάνης – Ποιες δραστηριότητες αφορά

/

Από τις 26 Μαΐου έως και τις 26 Αυγούστου θα μπορούν να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια οι ενδιαφερόμενοι στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού

Περισσότερα