Παλαιά Εθνική Οδός Καλαμάτας - Τρίπολης

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας επί του επαρχιακού δικτύου και της παλαιάς εθνικής οδού Καλαμάτας – Τριπόλης

/

Ανακοινώνεται ότι το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου

Περισσότερα