Πασχάλιος Εγκύκλιος

Η Πασχάλιος Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας: Μπορούμε να εκπληρώσουμε έμπρακτα το μήνυμα της Αναστάσεως

16 Απριλίου 2023
Μέσα στον ζόφο της παγκόσμιας αγωνίας για το αύριο, με τα πάμπολλα προβλήματα που δημιουργούνται από την ιδιοτέλεια, τις μι­κροε­πιδιώξεις και τις
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ