Πασχάλιος Εγκύκλιος

Η Πασχάλιος Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας: Μπορούμε να εκπληρώσουμε έμπρακτα το μήνυμα της Αναστάσεως

/

Μέσα στον ζόφο της παγκόσμιας αγωνίας για το αύριο, με τα πάμπολλα προβλήματα που δημιουργούνται από την ιδιοτέλεια, τις μι­κροε­πιδιώξεις και τις

Περισσότερα