ΠΕΠ Πελοποννήσου

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου πράξεις ανάπτυξης υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και προμήθειας ασθενοφόρων

/

Η αγορά 20 ασθενοφόρων για Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με συνολικό προϋπολογισμό 1.842.000 ευρώ. Επίσης, δύο πράξεις,

Περισσότερα