Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Ελιά Καλαμάτας: Επέκταση του ΠΟΠ στην Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα και Φθιώτιδα ζητά ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Την τροποποίηση της αρχικής αίτησης, ως προς τη γεωγραφική περιοχή, ή την επικαιροποίηση των προδιαγραφών για να γίνει επέκταση της ζώνης ΠΟΠ

Περισσότερα