Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Ο Π. Πιτσάκης πρόεδρος των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου

/

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Παναγιώτης Πιτσάκης, θα αναλάβει καθήκοντα νέου προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Ο κ. Πιτσάκης θα διαδεχτεί

Περισσότερα