Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 12.522 οικογένειες και 21.339 ωφελούμενα άτομα

Εγκρίθηκε, όπως σχετικά ανακοινώθηκε, η παροχή επισιτιστικής βοήθειας μέσω διανομής τροφίμων (πρόγραμμα ΤΕΒΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Πρόγραμμα, συνολικού ύψους 28.171.000 ευρώ,
ΔΕΗ - Αγροτικά ΓΑΙΑ - Προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ