στρατηγικός σχεδιασμός

Δήμος Καλαμάτας: Ξεκινούν οι διαδικασίες σύνταξης του στρατηγικού σχεδιασμού για τις 100 έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης

/

Στη Β’ Φάση της Ευρωπαϊκής Αποστολής των «100 Έξυπνων και Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων της Ευρώπης μέχρι το 2030» εισέρχεται ο δήμος Καλαμάτας,

Περισσότερα