Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Κίνητρα και ενισχύσεις για επενδύσεις στην Καλαμάτα διεκδικεί ο Βασιλόπουλος

//

Την εξέταση του αιτήματος να επεκταθεί το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Μεγαλόπολης, ώστε να συμπεριλάβει και τις επενδύσεις

Περισσότερα