Σωτήρης Βαρελάς

Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ο Σωτήρης Βαρελάς

/

Μετά από μια μακρά διαδικασία εκλογής ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα, ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Μεσσήνιος

Περισσότερα