Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Καλαμάτα: Διεθνής Αναγνώριση του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Σημαντικά πλεονεκτήματα για τους απόφοιτους

13 Νοεμβρίου 2022
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πέτυχε μια σημαντική αναγνώριση από τον διεθνή οργανισμό Ορκωτών Λογιστών ACCA.
Navarino Agora
Δωρεάν Ψηφιακή Μαστρογραφία
Δουλειά για Σένα - dypa.gov.gr
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα
myΔΕΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ