Φραγκόλιμνα

Καλαμάτα: Νέα φωτιστικά σώματα στην πλατεία Φραγκόλιμνας

/

Με εργασίες τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων και του απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργου για τη βελτίωση του

Περισσότερα