χωριά

Ξέρεις πώς έλεγαν το χωριό σου; Τα παλιά ονόματα 242 χωριών της Μεσσηνίας

/

Τα παλιά ονόματα 242 χωριών της Μεσσηνίας συγκέντρωσε ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Θεόδωρος Σταυριανόπουλος, προκειμένου να μάθουν οι νέες γενιές την ιστορία

Περισσότερα