6ο Γυμνάσιο

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμήματος γυμνασίου της Καλαμάτας

/

Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του τμήματος Β’ 3 του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας έως και 25

Περισσότερα