7ο γυμνάσιο Καλαμάτας

Πειραματικά σχολεία από του χρόνου το 10ο Δημοτικό και το 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

/

Ενίσχυση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών* σχολείων, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας με την επέκταση του δίκτυου τους σε όλη τη χώρα. Στα

Περισσότερα